Arbetsrätt för lönespecialister

Allt går inte alltid som man tänkt sig, varken för arbetsgivare eller arbetstagare. Situationer som ingen räknat med och som inte är beskrivna i varken lag eller kollektivavtal kan uppstå. Arbetsrätt för lönespecialister är en seminariekurs som med utgångspunkt i sådana situationer diskuterar arbetsrättsliga frågor och vad du som lönespecialist har för ansvar.

Innehåll:

Kursen behandlar fyra tunga områden:
  • Semester
  • Övertid och mertid
  • Föräldraledighet
  • Vård av barn
Med avstamp i arbetsrätt och kring dessa ämnen diskuterar vi framförallt  olika case. Vi tittar på domar, lagtexter och läser artiklar. Vad gäller för sjukdom under semestern? Vad har föräldralediga för rättigheter till företagsbonusar? Kan man begära sjukintyg från en arbetstagare som vabbar?

Målet med kursen är att skaffa fördjupning kring arbetsrätt, avtal och lagar. Och inte minst vad du som lönespecialist bör känna till och tänka på i din vardag.

Målgrupp:

Utbildningen passar dig som jobbar med löner och är intresserad av HR-frågor och diskussion.

Kurslängd:

1 dag 9:00-16:00

Övrig information:

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

AKTUALITETSPOÄNG 

Denna utbildning är validerad av SRF för
5 aktualitetstimmar.