Grundkurs Löneadministration


Att känna till de löneadministrativa grunderna samt aktuella lagar, regler och avtal är ett måste för att kunna sköta lönehanteringen på rätt sätt. Löneadministratören är ofta den enda på företaget som har dessa kunskaper.

Vår utbildning i Löneadministration ger dig en god överblick över vilka lagar, regler och avtal som styr lönearbetet. Kursen varvar teori med många praktiska räkneövningar. Tid ges för diskussion och frågor. Många av våra deltagare har efter kursen sagt att deras arbete flyter på bättre och att de lättare kan förklara för de anställda hur saker och ting hänger ihop.

Innehåll:

  • Brutto- & nettoavdrag – vi går igenom manuellt hur man räknar fram en lön.
  • Semester – övningsexempel på semesteruträkningar.
  • Semester – hur räknar man fram en semesterskuld?
  • Ledighetsregler – vad säger lagen?
  • Ledighetsregler – har jag rätt att vara tjänstledig när jag vill?
  • Vad innebär det att vara Löneadministratör - rutiner, ansvar mm?
  • Arbetstider - vad säger lagen? 

Målgrupp:

Utbildningen passar dig som arbetar med löneadministration och vill lära dig mer om vilka lagar och regler som styr ditt arbete.

Kurslängd:

2 dagar 9:00-16:00

Övrig information:

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.