Löneadministration påbyggnad


Detta är en avancerad kurs för dig som har arbetat en längre tid med löneadministration och som känner att du är redo att fördjupa dig i ämnet. Våra lönekonsulter har samlat ihop de vanligaste frågorna de får från erfarna lönespecialister och anpassat utbildningen därefter. Utbildningen är inte programknuten, vilket innebär att den passar dig oavsett vilket lönesystem du är van vid att arbeta i. Teoretiska genomgångar kompletteras med praktiska övningar.

Innehåll:

  • Deltidsanställda och förändrad sysselsättningsgrad 
    Hur hanterar vi föräldraledighet med mera 
  • Traktamente
  • Skattepliktiga och skattefria förmåner
  • Slutlön
  • Tystnadsplikt
  • Personuppgiftslagen/GDPR


Målgrupp:

Utbildningen passar dig som arbetar med löneadministration och vill fördjupa dig i de lagar, regler och avtal som styr ditt arbete.

Kurslängd:

1 dag 9:00-16:00

Övrig information:

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

AKTUALITETSPOÄNG 

Denna utbildning är validerad av SRF för
5,5 aktualitetstimmar.