Lönehantering steg 4

Våra erfarna lönekonsulter har under sina konsultationer samlat på sig några av de vanligaste frågorna ute på företagen. Hur påverkas semester och andra parametrar när en medarbetare tillfälligt går ner i tid? Vilka inställningar krävs i programmet för att du ska kunna skicka en fil till Collectum? Hur hanterar man en slutlön? Dessa frågor och flera andra får du svar på i denna praktiskt inriktade kurs.

Innehåll:

 • Justeringar/korrigering i praktiken
 • Partiell frånvaro i praktiken, hur påverkas:
  - Semester
  - Frånvaroavdrag
  - Schema
  - Statistik
  - Pension
 • Inställningar Collectum ITP1/ITP2 för att skicka fil

Syfte och mål:

Målet med kursen är att du som arbetar med löner ska få fördjupade kunskaper om hur du hanterar justeringar och korrigeringar i ditt lönesystem. Vad du ska tänka på och vad som är viktigt när du gör detta. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll och att du ska veta hur du ska hantera justeringar, så att samtliga löneunderlag blir korrekta.

Målgrupp:

Du bör ha arbetat en längre tid i löneprogrammet samt ha en djupare lönekunskap.

Kurslängd:

1 dag 9:00-16:00

Övrig information:

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

För dig som har något av följande program:

 • HogiaLön Plus  
 • Hogia Handellön Plus
 • Hogia Hotellön Plus
 • Hogia Industrilön Plus
 • Hogia Restauranglön Plus