NYHETER - AKTUELLA ÄMNEN - INTERVJUER - HOGIAS EXPERTER TIPSAR 

 

    

Ny utbildning – Sjuklönelagen i praktiken 

2017-03-24  

Den 23 maj slår vi för första gången upp dörrarna till vår nya utbildning - Sjuklönelagen i praktiken. Sjukfrånvaron på arbetsplatserna ökar och både chefer och anställda ställer höga krav på att du som löneadministratör ska vara uppdaterad på området. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill vara säker på att du hanterar sjuklöner på ett korrekt sätt. Vi har fått en pratstund med Frida Haglund som är lön- och HR-konsult på Hogia och även initiativtagare till den nya utbildningen. I filmen hör du henne berätta om bakgrunden till utbildningen och vilka kunskaper man får med sig. 

SE FILMEN OCH ANMÄL DIG HÄR »  


 


Kompetensdagarna lön/HR 2017

2017-02-27  

I februari samlade Hogia Institutet närmare 500 deltagare på Kompetensdagarna om lön och HR i Malmö, Göteborg och Stockholm. De närvarande fick bland annat höra Erik Douglasson och Sara Jansson från Hogia berätta om nyheter och lagförslag inom arbetsrätten.

Läs mer och se fler bilder från dagarna »
Nyheter i diskrimineringslagen 

2016-11-04  

Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen i kraft. En av nyheterna är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Jämfört med dagens regler är det en utvidgning.

Syftet med aktiva åtgärder är att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar mot individer. Aktiva åtgärder ska också verka pådrivande och leda till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Detta krav ändras till att omfatta arbetsgivare med minst 10 arbetstagare istället för dagens 25.

Hur arbetet ska gå till och vad lagförändringen innebär kommer att vara en del av innehållet i Kompetensdag lön/HR som hålls i Malmö, Göteborg och Stockholm under februari 2017.  

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR »  

 
Två användarträffar i en! 

2016-09-29  

Höstens nyhet bland våra användarträffar är en kombinationsträff för alla som använder Hogia Ekonomi och/eller Hogia Approval. Upplägget för dagen är att förmiddagen ägnas åt ekonomi och eftermiddagen åt elektronisk fakturahantering. Den som jobbar i båda programmen är välkommen att boka en heldag och övriga bokar antingen för- eller eftermiddag.

Mikael och Maria på Hogia, arrangörer av användarträffen, ser båda nyttan med en gemensam träff för alla som har både Hogia Approval Manager och Hogia Ekonomi.

 – Man får nu ta del av alla nyheter och tips & trix under en och samma dag. Man slipper att åka på olika användarträffar och får ut mer av dagen, säger Maria.

Mikael fyller i:
- Då alla som har Hogia Approval Manager även har Hogia Ekonomi som försystem får man ett helhetsgrepp kring sin ekonomifunktion på en och samma dag. Skulle det vara så att man inte har Hogia Approval Manager kan man vara med på förmiddagen och ta del av värdefulla tips och trix som rör ekonomisystemet. Dessutom ges tillfälle att lära sig mer om elektronisk fakturahantering efter avslutat förmiddagspass, då vi har en genomgång för de som är intresserade.

Förutom tips och trix ges även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra användare och att ställa frågor till experter på systemen.

Har du inte varit med på någon av våra träffar tidigare? De brukar vara väldigt uppskattade, så vänta inte för länge med att anmäla dig. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR »  

 
Kompetensdagarna 2016 – en succé

2016-02-12  

”Det mest positiva med dagen var helheten, bra föredragshållare med fräsch och uppdaterad information, föredragshållarna var tillgängliga i pauserna så att man kunde prata med dem även efteråt. Hogia verkade ha ett klimat med positiv anda. Sista gästföreläsaren var pricken över i:et, som ska ha högsta betyg!

”En helt fantastiskt bra dag, matnyttigt och duktiga föredragshållare i kombination med en positiv anda (vilket smittade av sig).” 

LÄS MER »   

Intervju med Erik och Sara inför

Kompetensdag lön/HR 2016


2015-12-02 

Efter 5 år väljer Hogia nu att sätta upp Kompetensdag lön/HR i egen regi. Våra populära föreläsare Erik, Sara och Fatima får denna gång sällskap av Jessica och Lotta som tillsammans kommer att göra allt för att bjuda på en innehållsrik och inspirerande dag. Vi har fått en pratstund med Erik Douglasson och Sara Jansson som har varit med alla tidigare år.

Erik & Sara, ni är initiativtagare till Kompetensdag lön/HR och har varit med som föreläsare under 5 år. Vad är syftet med dagen?
Det stora syftet med dagen är att förmedla de nyheter och aktualiteter som finns inom löne- och HR-området på ett enkelt och informativt sätt. Samtidigt ger dagen också ett tillfälle för personer som arbetar inom området att träffa kollegor och därigenom få möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Många av deltagarna återvänder år efter år till eventet, vilket är väldigt roligt.

Ni har varit uppskattade föreläsare i många olika sammanhang– vad kommer ni att ta upp i ert föredrag?
I och med att det vi tar upp ska vara så aktuellt som möjligt så är det inte helt spikat ännu. Ofta kommer det sena beslut på en del lagförändringar som vi självklart också vill få med. Redan nu är det klart att det finns förslag på förändringar i LAS för att försvåra möjligheten att stapla flera visstidsanställningar på varandra. Det finns även förändringar inom diskrimineringslagstiftningen och föräldralagen som vi kommer att ta upp samt även nyheter inom skattelagstiftningen.

Vad hoppas ni att deltagarna får med sig från dagen?
När deltagarna lämnar eventet på eftermiddagen så hoppas vi att de känner sig fullmatade och uppdaterade med nyheter och förslag som finns inom deras arbetsområde men även att de haft en trevlig och rolig dag! Den avslutande delen på dagen är tänkt som ett inspirationspass och en energiinjektion att ta med sig hem för att ge sig i kast med vardagen igen. Vi hoppas att vi får möjlighet att träffa många deltagare på årets event!

Har du inte anmält dig än? Gör det här »  


Kompetensdag lön/HR


2015-11-24 

I februari 2016 anordnar vi åter Kompetensdag lön/HR i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är en dag där du som jobbar med löne- och HR-frågor blir guidad genom nyheter och regeländringar inom lön och HR. Vi fick en pratstund med Marina Branting, Thimsfors VVS & Oljeservice, som deltog på Kompetensdagen i april i år.

LÄS MER »
 

Hur svårt kan det vara att göra lön? 


2015-10-21

Mirja Lenes jobbar som lönekonsult på Hogia. I nästa nummer av HRinfo kommer hon att berätta om hur rollen som lönespecialist har förändrats genom åren. Antalet lönespecialister som aldrig fått kommentaren ”hur svårt det kan vara att göra lön” och den ständiga referensen till att det ”bara är att trycka på knappen” är lätträknade. Mirja menar att vi idag står i ett gränsland. Samhället i stort genomgår en ständig automatisering och digitalisering och det påverkar arbetet med löneprocessen.

Önskemålen på löneprogram och försystem idag är att arbetet från tidrapportering till rapporterna efter lönekörning skall vara automatiserat. Det finns definitivt möjligheter att automatisera i princip allt i löneprocessen, men vi kan inte automatisera och digitalisera människorna. Varken de som arbetar med att göra lönerna, de som attesterar eller de som ska få sin löneutbetalning.

Kraven på att kunna och hantera lagar och avtal blir allt större i takt med arbetstagarna blir allt mer pålästa och medvetna. Arbetsgivarnas jakt på rätt personal har resulterat i att allt fler erbjuds individuella anställningsavtal. På företag som automatiserat löneprocessen gör detta att kravet på lönespecialistens kompetens ökar och att arbetsuppgifterna i allt högre grad blir en konsultativ roll med inslag av administration. Samtidigt är det fortfarande på många företag en tung administrativ roll, där arbetet med löneprocessen ännu inte har automatiserats.

Artikeln i sin helhet kommer att publiceras i nästa nummer av HRinfo. Vill du läsa den och liknande artiklar kan du PRENUMERERA PÅ HRINFO HÄR »

För att möta de förändrade kraven på lönespecialister lanserar vi nu kursen Arbetsrätt för lönespecialister. LÄS MER »
 


Auktorisation av lönekonsulter 


2015-10-12

1 396 980 563 504 var lönesumman år 2012 enligt Skatteverket. Det är en osannolikt hög summa! Alla dessa pengar hanteras av löneadministratörer och -konsulter. Men finns det egentligen något som säkerställer att löneuppgifterna blir rätt? Ja, sedan 2014 finns numera en auktorisation av lönekonsulter. Vi har fått en pratstund med Zennie Sjölund - ansvarig för SRFs auktorisation av lönekonsulter.

LÄS MER »