Rose-Marie Persson, MejDej-Kooperativet


"Lärarna är proffsiga och det är lätt att hänga med. Jag får alltid svar på mina frågor, antingen på plats eller i efterhand"

  Kundreferens MejDej Kooperativet

Rose-Marie Persson, bokföringsassistent på Mejdej-Kooperativet i Kristianstad, har deltagit i Hogias användarträffar vid flera tillfällen. Så här säger hon om varför hon gärna återkommer:

”Jag använder Hogias ekonomisystem sedan flera år, och tycker att det är ett lätt program att jobba i. Ändå vill jag gärna åka på användarträffarna varje år om jag kan, för jag får alltid tips och lär mig något nytt varje gång! Lärarna är proffsiga och det är lätt att hänga med. Jag får alltid svar på mina frågor, antingen på plats eller i efterhand. Dessutom är det bra att repetera årsskiftesrutinerna, så att jag har de kunskaperna uppdaterade när det blir dags.”

Förutom att Hogias lärare informerar om nyheter och funktioner brukar det finnas inbjudna föreläsare och ges tillfälle till gruppdiskussioner. Har de inslagen gett dig något?

”Absolut. Gruppdiskussionerna är bra för då brukar jag kunna snappa upp tips och utbyta erfarenheter med andra deltagare. Förra årets föreläsare, från Bankgirocentralen, var väldigt bra på att informera om allt som rör betalningar. Hans föreläsning gav mig bland annat svar på en sak jag hade gått och funderat på.”

Har du deltagit i någon annan Hogia-utbildning?

”Ja, första dagen av min anställning (!) deltog jag i en företagsanpassad utbildning tillsammans med några kollegor. Det var två personer som kom och höll i utbildningen i våra egna lokaler. Det blev ju så klart en jättebra start för mig!”


Mejdej-Kooperativet, som har både ekonomi- och lönesystem från Hogia, är ett brukar-kooperativ i Skåne/Blekinge vars medlemmar alla har behov av personlig assistans. Kooperativet hjälper medlemmarna med kontakten med nya och befintliga assistenter, exempelvis vad gäller annonsering, anställningsavtal m m. Idén är att det är den som har assistans som själv vet bäst hur han/hon vill lägga upp sin assistans, vilka assistenter han/hon vill ha och på vilka tider och är därför själv arbetsledare för sina assistenter.