Sjuklönelagen i praktiken

NYHET!
Sjukfrånvaron på arbetsplatserna ökar och många upplever hanteringen av sjuklönerna som komplicerad. Chefer och anställda ställer höga krav på att du som löneadministratör ska vara uppdaterad inom området. Det förutsätts att du kan förklara och visa hur allt hänger ihop. Det förväntas också att du alltid har full kontroll över att rätt lön betalas ut, varken mer eller mindre.

Sjuklönelagen i praktiken innefattar allt du behöver veta om och när anställda blir sjuka. Vi inleder med en kort teoretisk genomgång av sjuklönelagens innehåll och begreppsförklaring. Fokus ligger sedan på praktisk tillämpning genom övningar på verklighetstrogna case och diskussionsuppgifter.

Innehåll:

  • Hur beräknas sjuklöneperiodens dagar?
  • Hur beräknas sjukavdrag?
  • Sjuklön
  • Vad behöver du tänka på vid återinsjuknande och vid långtidssjukskrivning?
  • Vad gäller för karensdagen?
  • Hur påverkas semesterintjänande vid sjukdom?

Målgrupp:

Utbildningen passar dig som arbetat en tid som löneadministratör eller har gått någon av våra löneadministrationskurser.

Kurslängd:

1 dag 9:00-16:00

Övrig information:

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt viss dokumentation.