Teori semester


Den teoretiska kursen i semesterhantering tar upp begrepp som semester- och intjänandeår, ledighet med och utan semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro och du lär dig skillnaden mellan semesterberäkning och semesterskuldsberäkning.

Semester upplever många som krångligt och kunskaper i ämnet efterfrågas hela tiden. Chefer och anställda ställer höga krav på dig som löneadministratör att vara uppdaterad inom området. De anställda förutsätter att du ska kunna ge svar på deras frågor och kunna visa och förklara hur allt hänger ihop. Alla förväntar sig att allt ska vara rätt och det gäller att inte betala ut för mycket och inte heller för lite. 

På kursen Teori semester använder vi oss inte av något löneprogram utan koncentrerar oss istället på lagar och regler som styr din personal- och löneadministration.

Teori varvas med manuella övningar.

Innehåll:

  • Semesterår och intjänandeår
  • Semesterledighet med och utan semesterlön
  • Semesterledighet för deltidsanställda
  • Uttag av semesterledighet
  • Semesterlönegrundande frånvaro
  • Sjukdom under semesterledigheten
  • Skillnaden mellan semesterberäkning och semesterskuldsberäkning

Målgrupp:

Utbildningen passar dig som arbetar med löneadministration och vill fördjupa dig i de lagar, regler och avtal som gäller semester.

Kurslängd:

1 dag 9:00-16:00

Övrig information:

I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt viss dokumentation.